Michelinstjerner skal trække kry…

Tallet for krydstogtsturi…

Håndstrik er kommet på museum

Danmarks Industrimuseum å…

Istiden vender tilbage til Aarhu…

Lørdag den 14. maj 2016 s…

Nye B & B stjerner i Schweiz

Nu får interesserede muli…

Egon er på spil i Viborg

Olsen-Banden er kommet på…

Møn skal være orkidéparadis

Jydelejet, Havrelukke og …

Rejsemesse i Herning: Større køb…

Rejsemessen Ferie for All…

Demente tilbydes nu kunstoplevel…

VejleMuseerne - Kunstmuse…

DSB og Mofibo indgår samarbejde …

Nu får du mulighed for at…

Bustur for kokke og tjenere skal…

Kokke og tjenere i det ve…

«
»
TwitterFacebook

Sol og Strand udbygger i Nordjylland

Sommerhusudlejningselskabet Sol og Strand Feriehusudlejning A/S har med virkning fra årskiftet 2015 overtaget Læsø Ferieservice & Sommerhusudlejning ApS og Nordvestkysten Feriehusudlejning A/S i Løkken.

Dermed får Sol og Strand tilført yderligere 450 ferieboliger til udlejning. Husene er beliggende ved den nordjyske vestkyst. Husene vil fortsat ske under navnet Nordvestkysten Feriehusudlejning via selvstændig markedsføring suppleret af afsætning via Sol og Strand – altså dobbelt markedsføring.

Den hidtidige leder og medejer af Nordvestkysten Feriehusudlejning, Gert Ritter, vil fortsat vil være en aktiv del af virksomheden, da han med virkning fra 01.01.2015 er ansat som ejerrådgiver.

Aktiviteterne i Nordvestkysten Feriehusudlejning vil fra og med sæson 2016 blive integreret i Sol og Strands administrative systemer, men således at de nuværende medarbejdere hos Nordvestkysten Feriehusudlejning fortsætter som ansatte og derved sikrer den fornødne kontinuitet under og efter samkøringen af de to virksomheder. Derudover samles Nordvestkysten Feriehusudlejnings aktiviteter på firmaets hovedkontor i Løkken.

Grundlæggerne og de hidtidige ejere af Nordvestkysten Feriehusudlejning er Vivi og Gert Ritter.

I forbindelse med salget af virksomheden udtaler Gert Ritter følgende:

– Vi har siden 2003 sammen med dygtige medarbejdere opbygget en virksomhed omkring udlejning af ferieboliger i Nordvestjylland. Det er sket sideløbende med vores anden forretning, Vestkystmægleren. Begge virksomheder har arbejdet tæt sammen og er placeret i samme bygninger i Løkken, Hune og Lønstrup. Dette projekt har været særdeles spændende, men også hårdt! Vi er nu kommet til den konklusion, at vi ønsker at prioritere vores tid anderledes. Vivi trækker sig ud af aktiv tjeneste, hvorimod jeg forbliver som en del af Nordvestkysten Feriehusudlejning, men ikke længere som daglig leder. Min opgave bliver fremadrettet at varetage kommunikationen med husejerne, som har valgt at samarbejde med Nordvestkysten Feriehusudlejning. Opgaven vil for mig således være mere afgrænset samtidig med, at jeg kan koncentrere mig om at sikre fortsat vækst i Nordvestkysten Feriehusudlejning. Jeg får derved også tid til at være noget mere til stede i den ejendomsmæglervirksomhed, Vestkystmægleren, som jeg er en aktiv del og medejer af. Derved vil jeg kunne medvirke til aktivt at udnytte de stærke synergieffekter, der helt åbenbart er mellem de to forskellige virksomheder. Dertil kommer, at Vivi og jeg udmærket er klar over, at udfordringerne på sommerhusudlejningsmarkedet ikke er blevet mindre. Vi er derfor nået til den konklusion, at der skal skabes de bedst mulige betingelser for fortsat drift og videreudvikling af såvel vores sommerhusudlejnings- som vores ejendomsmæglervirksomhed. Der er derfor efter nogen tids forhandlinger indgået aftale med Sol og Strand Feriehusudlejning A/S i Hune om køb af sommerhusudlejningsfirmaet.

Bestyrelsesformand Kjeld Andersen, Sol og Strand, udtaler i forbindelse med købet af Nordvestkysten Feriehusudlejning:

– Vi har gennem flere år ønsket at udvide vores forretning til at omfatte flere ferieboliger til udlejning i Danmark. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi med Vivi og Gert Ritter har kunnet forhandle os frem til en aftale om overtagelse af deres forretning, som de i løbet af forholdsvis kort tid har udviklet til en både spændende og særdeles velfungerende virksomhed. Hertil kommer, at der med købet af virksomheden tilføres Sol og Strand en betydelig udvidet kapacitet ved Jammerbugten, der udlejningsmæssigt er særdeles attraktiv. 450 ekstra huse på én gang repræsenterer en betydelig tilvækst på en enkelt destination, og der vil kunne skabes betydelige synergieffekter, eftersom Sol og Strand allerede i forvejen er stærkt repræsenteret med sommerhuse til udlejning i Nordvestjylland. Vi vil som de nye ejere af Nordvestkysten Feriehusudlejning gøre alt, hvad vi kan, for at løfte arven efter Vivi og Gert Ritter. Derudover er vi meget tilfredse med, at vi med Gert Ritter har kunnet forhandle os frem til en ansættelsesaftale, der betyder at den meget centrale funktion omkring forhandling og kommunikation med sommerhusejere fortsat varetages i den ånd, som hidtil har hersket i Nordvestkysten Feriehusudlejning. Jeg har derudover personligt sammen med medarbejdere fra min organisation haft lejlighed til at drøfte den nye situation med de ansatte hos Nordvestkysten Feriehusudlejning. Herfra meldes klart ud, at de ser frem til og glæder sig til fortsat at arbejde med sommerhusudlejning under det ændrede ejerskab. Vi forventer således i forhold til såvel ejerne som lejerne af de enkelte ferieboliger i den tilkøbte virksomhed at kunne leve op til de forventninger, som vil blive stillet, når nye folk kommer til – og vi glæder os til at komme i nærmere kontakt med en udvidet kreds af samarbejdspartnere og kunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt os

Sektioner

Om os

  • Vi modtager altid gerne informationer om stort og småt, og har du kommentarer så send dem omgående til os.

Follow Us