Michelinstjerner skal trække kry…

Tallet for krydstogtsturi…

Håndstrik er kommet på museum

Danmarks Industrimuseum å…

Istiden vender tilbage til Aarhu…

Lørdag den 14. maj 2016 s…

Nye B & B stjerner i Schweiz

Nu får interesserede muli…

Egon er på spil i Viborg

Olsen-Banden er kommet på…

Møn skal være orkidéparadis

Jydelejet, Havrelukke og …

Rejsemesse i Herning: Større køb…

Rejsemessen Ferie for All…

Demente tilbydes nu kunstoplevel…

VejleMuseerne - Kunstmuse…

DSB og Mofibo indgår samarbejde …

Nu får du mulighed for at…

Bustur for kokke og tjenere skal…

Kokke og tjenere i det ve…

«
»
TwitterFacebook

Brandsø i Lillebælt bliver naturø

Fyns Amt har indgået en aftale med Wefri A/S om at genskabe og bevare den lille ø Brandsø i Lillebælt som et naturområde for altid.

Brandsø er en ø på ca. 200 ha og den rummer i dag en ældre løvskov på 30 ha og 75 ha tilgroede moser og strandenge, mens resten af øen har været intensivt drevet med juletræsproduktion.

Juletræsproduktionen er under afvikling, og aftalen betyder, at der ikke skal være landbrugsdrift på øen i fremover.

Ifølge aftalen skal de naturlige vandstandsforhold på hele øen genskabes, arealerne med juletræer omdannes til vedvarende græsningsarealer, og vildtet får lov til at afgræsse hele øen.

Det betyder, at besøgende til øen i fremtiden vil blive mødt med synet af en enestående ø med lave græssede bakker og lave klinter mod kysten og en gammel løvskov helt ud til vandet mod nordøst.

Hvis man går i land, vil man på længere sigt kunne opleve artsrige, græssede våde og tørre enge, en sjælden mose, mange forskellige fugle og, hvis man er heldig, en flok krondyr, hjorte eller andre vilde græssende dyr.

Mosen indeholder rester af en højmose, der har været ved at gå til, blandt andet fordi birketræerne har bredt sig på området i takt med at vandstanden er faldet.

Amtet forventer nu at højmosen gendannes. Højmoser er meget sårbare og er derfor en sjælden naturtype. Højmoser ødelægges, hvis de tilføres kvælstof og fosfor. Netop på Brandsø midt i Lillebælt, hvor der er langt til gødningskilder, skulle der være de bedst mulige forhold for, at højmosen kan udvikle sig igen.

De vilde dyr som krondyr og hjorte vil sørge for at holde beplantningen nede, så lyset kan trænge igennem. Det vil sikre øen som en værdifuld ynglelokalitet for mange fuglearter, og det vil sikre levevilkårene for engenes mange planter.

Offentligheden har fortsat adgang til Brandsø efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det vil sige, at man frit kan gå i land og færdes på størstedelen af øen, da den vil være udyrket.

Amtet forventer, at Brandsø med den indgåede aftale med tiden vil udvikle sig til et naturområde på højde med Romsø og Æbelø.

Wefri A/S ejer skovene under grevskaberne Frijsenborg og Wedellsborg og driver skovbrug, jagtvæsen og planteskole.

Link:
Wefri A/S

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Kontakt os

Sektioner

Om os

  • Vi modtager altid gerne informationer om stort og småt, og har du kommentarer så send dem omgående til os.

Follow Us